Služby

sociálne siete - výkonné média - marketingové riešenia

Mediálna Strategia

je základom úspešného akčného plánu, ktorý Vám pomôže dosiahnuť Vaše cieľové publikum, ktoré zlepšuje celkovú mieru konverzie. Najdôležitejším bodom mediálnej stratégie je stanovenie mediál-nych cieľov. Mediálna stratégia musí byť stanovená reálne, musí odrážať možnosti klienta (budget, mieru konzervatizmu pri plánovaní kampaní,…).​

Sociálny Marketing

je jedným z najmocnejších nástrojov v súčasnosti. Pokiaľ ho správne používate, môžete vytvoriť silné, priam osobné spo-jenie so svojimi potenciálnymi zákazníkmi alebo klientmi. Avšak obchodníci často robia chybu, potápajú sa do sociálnych médií bez jasného plánu. V najlepšom prípade je to strata času - a v najhoršom prípade to môže viesť k PR katastrofe. Ak chcete využiť sociálne médiá, je potrebné vytvoriť jasnú stratégiu, ktorá berie do úvahy to, čo sa snažíte dosia-hnúť, kto sú vaši zákazníci a aká je vaše konkurencia​​ 

Digitálny Marketing

považujeme za unikátny element marke-tingovej komunikácie. V zjednodušenej forme ho môžeme popísať  ako štandardnú možnosť  šírenia svojich produktov a služieb v digitálnej podobe smerom k spotrebiteľovi alebo klientovi. Ide o novú formu marketingu, ktorá je závislá na neustálom poznávaní nových technologických postupov a trendov.

WEB / Moderný Design

vytvoríme pre vás dynamickú a modernú web stránku s designom na mieru, ktorá spĺňa všetky najnovšie trendy. Web- stránku vytvoríme s optimalizáciou pre všetky mobilné zariadenia. Medzi naše silné stránky patrí programovanie presne podľa predstáv klienta. Tvorba respon-zívnych web stránok, web aplikácií na mieru. Tvoríme web stránky od jednodu-chých firemných webov až po kompli-kované rozsiahle portály so špecifickým správaním. 

Značka & Identita

je názov, pojem, dizajn, symbol, alebo akýkoľvek iný rys, ktorý identifikuje tovar alebo služby, ktoré predávate na rozdiel od priamej konkurencie. Vaša identita je reprezentácia povesti vašej firmy pros-tredníctvom prenosu atribútov, hodnôt, účelu, vynaloženého úsilia a  vášne. Ako hovorí Jeff Bezos, "Značka je to, čo ľudia hovoria o vás, keď nie ste v miestnosti."

SEO Copywriting & Text

textový obsah webu má značný význam tiež pri optimalizácii pre vyhľadávače (SEO). Záleží tu na rozmiestnení tzv. kľúčových slov, predovšetkým na ich hustote a zvýraznení. Tým dávame vyhľa-dávačom najavo, aké frázy by mal náš web vypisovať vo výsledkoch vyhľa-dávania. Kombinácia SEO textov na web,

PR článkov a správa Facebook stránok, vytvárajú jedinečný imidž. ​V súčasnosti nestačí mať len pekne urobenú web stránku so zaujímavým designom, ale tú web stránku je nutné aj nájsť.

Doplnkové služby:

Oslovte ľudí všetkých vekových kategórií z celého Slovenka.​

SK- viac ako 30.000 aktívnych tel. čísiel

CZ- viac ako 15.000 aktívnych tel. čísiel

E-mailing Marketing

je kanál s najväčšou návratnosťou inves-tícií. Ponúkame výrobu newsletteru s textom a moderným designom na mieru podľa predstav klienta. 

Náš email marketing je najviac využívaný televíznymi spoločnosťami a produkciamipri organizovaní kástingov, obsadzovaní komparzistov, hostesiek, modeliek či iného personálu do televízie, reklamy.

SK- viac ako 50.000 realných adries ľudí 

CZ- viac ako 15.000 realných adries ľudí 

Fotografické služby

ponúkame možnosť využiť komplexné služby našich profesionálnych fotografov. Fotografické služby na mieru v najvyššej kvalite (osoby, produkty v interiéry…). K dispozícii máme aj vlastný profe-sionálny fotoateliér s osvetľovacou technikou. V komplexných fotografických službách je zahrnutá aj úprava fotografií a samozrejme všetky úpravy podľa požiadaviek, a teda na mieru. 

Kontakt
 

Entertainment One, s.r.o.

Račianska 88B, 831 02 Bratislava

Slovakia

T:  0911-154-215

 

Entertainment Pro, s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Slovakia

T:  0911-154-215

  • Facebook B&W
TOP Klienti

© Copyright 2017 Všetky práva vyhradené / Proudly made by Enone.com